25.9.10

Que el botxí s'acarnissi amb el boc

Que tenim cap mot comú amb butcher?

Fa uns dies parlàvem del mot anglès buck, germà del català boc. I parlàvem del Mercat de la Boqueria, i dels vaqueros. Però encara queda un fil a resseguir:

A banda del buck també tenen el butcher (bʊch'ər), que vol dir carnisser, un mot que els va arribar per mitjà del francès bouchier, de bouc, boc. El carnisser en anglès és una paraula que ens costa de recordar. Tothom sol recordar millor greengrocer que butcher, ja que el green facilita associar-ho a verdulaire mentre que butcher se'ns presenta com una paraula fosca que no sabem relacionar amb res més. Vés per on que es relaciona amb boc i, per tant, amb boqueria. Si a la Boqueria s'hi venien bocs, els professionals de la matèria devien ser els boquers.

Però el buck (pronunciat bac) i el butcher (pronunciat bútxer) no aparenten estar connectats i els mateixos parlants de l'anglès han degut imaginar que hi ha un mot hipotètic, butch (pronunciat butx) que ha d'haver donat lloc a butcher. Aleshores, aquest nom hauria de voler dir boc o carn, però tots dos conceptes ja tenen mots per a descriure'ls. Per tant, van donar a butch un sentit més lliure, més creatiu: One who exhibits stereotypically or exaggeratedly masculine traits or appearance. Used especially of lesbians and gay men. És a dir, el contrari d'efeminat, marica, marieta:

ca. homenot
es. marimacho, macho, machorra, machote
fr. hommasse, gouine

Per cert, que el Google Translate, amb més capacitat innovadora que els propis parlants, tradueix marimacho com a marimascle!

Però encara no acaba aquí l'enfilall de mots interconnectats. Deixeu-me que digui, primer que butcher vol dir carnisser també en el sentit d'assassí.

En català tenim una paraula que en deriva: botxí, procedent del francès dialectal botchî, variant antiga de boucher 'carnisser, home cruel'. La semblança fonètica entre butcher i botxí ja és més gran. Ara correm el perill de mirar-nos el carnisser del costat de casa com un botxí de bocs.

ca. botxí,
es. verdugo
fr. bourreau
en. executioner

Ja ho sabeu, si us costava recordar butcher, penseu en botxí, que al capdavall volien dir el mateix!

Deixem-ho aquí però ben segur que trobaríem nous fils a resseguir!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada