5.11.10

D'on venen els puticlubs?

... en el sentit etimològic, es clar!

Un puticlub seria un club de prostitutes, altrament anomenades putes, paraula que s'ha avantposat al nom amb la forma 'puti-' que dona lloc a una innovació lèxica de forma divertida.

Parlem, doncs de la 'puta' i del 'club'.

Club és una paraula anglesa d'orígens nòrdics: Middle English, from Old Norse klubba. No és estrany que comenci per k ja que aquest és un so que indica tancament, angle, endins (cloure, clausura, close, racó, esquina, corner...). Nota: aquestes reflexions onomatopeiques són meres observacions pròpies.

A puta se li atribueix un etimologia popular segons la qual seria una reducció de 'prostituta', prenent la primera lletra i les tres últimes, cosa que no sembla que sigui gens verídica i que recorda les falses etimologies de Pepe i Paco.

El mot puta probablement prové del llatí vulgar *pūttus, pūtta, que volia dir 'xicot, xicota', variant del llatí putus, puta 'nen, nena'. No solament ho fem servir com a sinònim vulgar de prostituta sinó que també s'aplica a tota mena de persones o de coses dolentes, astutes, difícils, perilloses, etc. (No et fiïs d'aquest home, que és molt puta) o en el sentit de persona dolenta, astuta (Quin mala puta està fet aquell!). Avui curiosament també s'usa en sentit positiu (de puta mare!). Podeu trobar altres possibles origens de puta en aquest web.

En aquest sentit, un puticlub també podria voler dir un club perillós, o un club fantàstic, o que estan passant-les magres... Però tots entenem que un puticlub és un local de prostitutes (del llatí prostitutus, -a), persones que es prostitueixen.

Nota al marge

Prostituir es relaciona amb tot de verbs construïts amb stituere precedit d'una preposició. És probable que stituere tingui alguna relació amb stare. Si estare és estar, stuere ve a significar fer que estigui.

 • Instituir: fer que sigui/estigui en un lloc
 • Restituir: fer que torni a estar en un lloc
 • Constituir: fer que sigui a partir de la suma de, o en un context en relació a
 • Destituir: treure del lloc que ocupa
 • Substituir: fer que estigui en el seu lloc
 • Prostituir: fer que estigui/que vagi cap a (sembla similar a pervertir)

Però la creativitat amb aquest verb llatí ha estat molt limitada quan té tot una immensitat de possibilitats algunes aplicables a l'actual moment :

 • Abstituir podria voler dir constituir una empresa lluny d'aquí (en un paradís?)
 • Bistituir: crear dues empreses paral·leles potser amb finalitats desgravatòries o fraudulentes
 • Interstituir: crear un organisme intermedi, intersticial.
 • Prestituir: crear un organisme amb validesa retroactiva
 • Orbestituir: crear una empresa global, urbi et orbe!
 • Transtituir: crear una empresa que no té seu permanent i que es desplaça pel món cercant el millor preu
 • Superstituir (en paral·lel a substituir): tornar a ocupar la posició pròpia relegant el substitut, com ara que alguns funcionaris recuperen la plaça i expulsen en cadena algunes persones que portaven anys ocupant un lloc provisional a l'Administració.
 • Ciscumstituir: crear alguna cosa al voltant d'una altra. Podria dir que els grups d'interès d'una empresa s'han circumstituït, en el sentit que s'han organitzat al voltant de l'empresa, s'han constituït en alguna cosa que es troba al voltant d'aquesta.

Ens falta creativitat lèxico-etimològica-aplicada!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada