13.1.11

Comentari a Derivats a la deriva / Derivados a la deriva

En resposta al comentari del Lluís a l'entrada Derivats a la deriva [Derivados a la deriva] he respost el següent.


La passaré als meus col.legues enginyers de camins, riuets  i pantanos.
Per cert que suso - ayuso (aguas arriba – aguas abajo) saps si es el mateix  que  Sobirà-Jussa?
LluísSobirà i jussà volen dir "de dalt" i "de baix" o superior / inferiror, com a les comarques del Pallars Sobirà i Pallars Jussà. 

Sobirà ve de "super". En concret:  l ll. superior, -ōris 'superior', comparatiu de supĕrus, -a, -um 'que és a dalt', que, dissimilat en superione, fou influït en la terminació pels correlatius medianus 'mitjà' i deorsanus 'de sota'

Jussà  ve de l'antic jus 'sota', ll. vg. jūsum, alteració de josum, del cl. deōrsum 'avall', per influx del ll. vg.sūsum, cl. sursum 'amunt' (SURSUM CORDA!!); la grafia ant. era jusà

De sursum, en català teníem "sus" (com el castellà "suso") amb el significat de 'amunt, damunt'. De sursum, en llatí vulgar va reduir-se a susum.


Sobre els mots castellans al wictionary hi trobo això: "suso" significa "arriba": « La botica está subiendo por esta calle, suso de los talleres de curtidores», pero no es preposición sino adverbio (en el ejemplo se usa con la preposición "de"). De "suso" se deriva "susodicho", que tiempo ha solía escribirse "suso dicho". El contrario de "suso" era "ayuso" (=abajo).  http://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Consultas/Archivo1

O sigui que el "susodicho" seria "el dicho más arriba" com en català tenim la forma "suara". Suara ve de sus + ara, és a dir, ara mateix.

  • "Suso" (= Arriba) procede del latín vulgar susum, que a su vez es reducción normal del latín clásico sursum (= hacia arriba). Corresponde a fr. sus e it. su.
  • "Yuso" (=abajo) procede del latín vulgar iusum, que a su vez es alteración de iosum (por influencia de su contrario susum), siendo iosumevolución fonética de *diossum y éste del latín clásico deorsum (= hacia abajo). Corresponde al it. giú.

En resum:
Sobirà / Soberano ve de Superior
Sus / Suso ve de Sursum
Jussà ve de Josum
Yuso ve de Deorsum

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada