19.2.11

La matriu de les dofines

Tinc curiositat per saber perquè dofí en anglès és dolphin, amb la mateixa ela que té el castellà delfín però no el català dofí.

Llegeixo que Dolphin (amb o tancada o oberta) prové del francès daulfin, barreja de daufin i el provençal dalfin:

[Middle English, from Old French daulfin, blend of daufin and Old Provençal dalfin, both from Medieval Latin *dalfinus, from Latin delphīnus, from Greek delphīs, delphīn-, from delphus, womb (from its shape).] Read more: http://www.answers.com/topic/dolphin#ixzz1EPJ0vtXF

En català, dofí té lògicament el mateix origen: del ll. delphīnus, -i o delphin, -īnis, i aquest, del gr. delphís, -ĩnos, íd., que en cat. ant. donà primerament deufí, dalfí. 

En castellà, el delphin no ha evolucionat o bé, si ho va fer, han recuperat la forma original llatina. En tot cas, l'evolució fa normal en les nostres llengües que aquesta ela desaparegui. Però no és així en provençat / occità. Si no ho ha fet en anglès és curiosament per la influència que l'occità ha causat en el francès en aquesta paraula.

El detall curiós és que el mót original grec per a denominar aquest intel·ligent animal prové de delphus que volia dir matriu. És a dir, els grecs no van fixar-se en la seva intel·ligència sinó en el fet que és un mamífer i, per tant, té matriu.

Així, anomenem aquest animal a partir d'una part. Talment com aquells acudits sexistes que anomenen les persones de sexe femení pel seu forat, o els mascles pel seu apèndix, o com cert argot català que anomena budells els homosexuals que ocupen el rol de femella dins la relació sexual.

En el cas que ens ocupa, com que es tracta d'un animal, no podem fer-ne cap consideració ètica. I com que l'etimologia es mostra, en aquest cas, opaca, tampoc no podem percebre que estem anomenant de manera indigne els nostres amics matrius... vull dir dofins!

En tot cas, els dofins mascles sí podrien presentar al·legacions a la seva denominació, ja que se'ls anomena amb el nom d'un òrgan que solament tenen les seves congèneres femenines. És com si al conjunt dels humans alguna raça extraterrestre es bategessin amb el nom de Penis (o Vulves) en funció d'un òrgan existent solament en la meitat dels integrants de l'espècie!

Els dofins -savis, ells- deuen pensar que els humans som un tros de quòniam!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada