20.2.11

On hi ha la dolla més propera per recarregar el cotxe?

S'acosten les benzineres d'electricitat. Per cert, com en direm? Sortidors elèctrics?

Si benzinera ve de benzina (o gasolinera de gasolina), afegint -era, podríem dir-ne electreres, o electriciteres. Però no sona del tot bé oi?

Si s'ubiquessin al mateix lloc que les benzineres no caldria un nom nou per a descriure la instal·lació, però no serà així: les ciutats s'emplenaran d'emplaçaments amb sortidors / endolls / connectors... ja sigui en pàrquings o en altres llocs.

Se m'ocorre que per a denominar el lloc especialitzat en la càrrega elèctrica se'n digui dolla. On hi ha la dolla més propera?

No cal fer-vos notar la relació amb endollar: el verb endollar significa ficar dins la dolla.

Segons el diccionari, dolla significa cadascuna de les peces metàl·liques, generalment en forma de corona circular, que hi ha en una base d'endoll, on hom introdueix la clavilla per tal d'efectuar una connexió. En un sòcol d'endoll elèctric hi sol haver dues dolles (tres si és trifàsic) on s'acoblen els eixos del connector mascle d'un endoll elèctric.

Més en general, en mecànica, una dolla és una peça que conté una cavitat, generalment cilíndrica, en un dels extrems, amb la finalitat de poder-hi connectar un altre cos en forma d'eix que s'hi acobli, subjectant-lo.

Etimologia: dolla prové del germànic fràncic *dŭlja (tub, canó)

La viquipèdia en fa notar que dolla és hub: darrerament s'ha popularitzat el mot anglès hub, equivalent a connector o dolla, referit a un nus de comunicacions amb base d'operacions, per analogia amb l'element central d'una roda de carro o bicicleta, que està vorejada de dolles on s'endollen els radis que connecten el centre amb l'exterior.

#Mode psicodèlic: En castellà tenen aquella dita que també s'ha traduït al català "on hi tens l'olla no hi posis la polla". Més nostrada en català és l'expressió equivalent "on hi tens la feina no hi posis l'eina". Potser, si la proposta de la dolla progressés, es podria pensar en un "a la dolla, no hi acostis la p...." en el sentit que t'hi pots enrampar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada