16.3.11

La fuita radioactiva

Davant la fuita radioactiva que s'està produint a les centrals nuclears de Japó, ja siguin controlades o no, en anglès parlen de release i en català de fuita.

Release vol dir deixar anar i prové del llatí relaxare. De fet, ja sabem què vol dir laxar! Etimologia: Middle English relesen, from Old French relaissier, alteration of relacher, from Latin relaxāre.

En català fem servir fuita, que expressa més unívocament l'acció d'escapar-se un gas o un líquid d'un recipient, d'un tub, etc., a través d'una esquerda, d'una juntura defectuosa, etc. Fuita ve del llatí fugĭta, participi femení de fugĕre (fugir). El participi actual seria, doncs, fugida, però com a nom hem mantingut aquesta mena de mot derivat directament del llatí.

La fuita no té subjecte, el gas se'n va per ell mateix. Release vol dir que algú deixa anar, tot i que en la forma de nom es perd el subjecte de l'acció. Però a banda d'aquesta diferència, el que volia comentar és més esotèric: és sobre el sentit onomatopeic!

I és que la fuita, amb una efa inicial, està més concebuda per a gasos, mentre que (re)lease, amb la ela inicial (precedida del reforç re-), està més concebuda per als líquids. Això no vol dir que actualment li haguem de donar aquest sentit, ja que els ressons inicials s'han esvaït. Però en un sentit llunyà dels mots i recollint la sonoritat onomatopeica que ens han llegat, sí que podem dir que la fuita expressa millor el que està passant al Japó amb els gasos que surten, més que el que podem expressar amb una ela líquida.  Ara, també és cert que, com que és un alliberament controlat, que el deixen anar, el re-laxare, també expressa el que succeeix.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada