23.3.11

Que tenim cap mot comú amb 'tile'?

Avui he anat en un acte a ESADE on una empresa explicava els seus compromisos de sostenibilitat. El producte era "carpet tiles", ja que la presentació era en anglès.

Suposo que un servidor devia ser l'única persona que, a banda d'interessar-me per la matèria d'RSE, també se'm despertaven els pensaments etimològics cada vegada que sentia la paraula tile. I he pensat que seria un bon cas per a explicar en aquest bloc.

La pregunta a formular seria: Que tenim cap mot comú amb 'tile'? I la resposta és que sí.

El verb llatí tegere volia dir cobrir. D'aquí, va donar altres mots derivats com tēgula o tectum.

Doncs fixeu-vos quina germanor de paraules:

tile (anglès) prové de Old English tigele, from Latin tēgula
teula (català) prové del llatí tēgula
teja (castellà) prové del llatí tēgula
techo (castellà) prové del llatí tectum

Fins i tot he trobat casualment una referència un mot asturià, amb la mateixa etimologia que techo: Teito se llama en Asturias a arbustos como el piorno o la escoba, estos son aprovechados como materiales básicos en la construcción de los techos desde tiempos inmemoriales, las más conocidas son las cabañas de Somiedo, donde aun se conserva este tipo tradicional de construcción, los tejados son llamados 'teitos'.

No sabeu quin plaer intel·lectual comporta sentir que parlen de tiles i pensar que és un mot germà de les nostres teules.

I no sabeu quin plaer esotèric comporta pensar sobre la correlació onomatopeica d'aquests sons t- inicials amb el sentit que intenten transmetre. El so de la t- indica una superfície, especialment contra la qual establim un contacte (a diferència de la p- que comporta la major duresa d'un cop): teula, tila, techo, tacte, take, tocar, tastar, talp, tomar, testa, terra... Pegar, paret... tenen p- (i topar o petar combinen les dues).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada