16.4.11

M'importa un RAVE

M'importa un RAVE 
és una frase catalana, però que juga amb la paraula RAVE.
Rave en anglès és un altre mot, pronunciat reiv.
Vol dir una festassa d'aquelles de tota la nit, amb molt soroll i gresca, i normalment amb música tecno:
An all-night dance party, especially one where techno, house, or other electronically synthesized music is played.
Rave no té arrels llatines, i el verb vol dir xerrar molt, cridar:


  1. To speak wildly, irrationally, or incoherently.
  2. To roar; rage: The storm raved along the coast.
  3. To speak or write with wild enthusiasm: Critics raved about the new play.
  4. To attend a rave.
No deu ser cap casualitat, amb aquest sentit, que tant rave com roar o rage, totes comencin pel so vibrant de l'erra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada