2.5.11

Atènyer és Get

Get és, en anglès, un verb polisèmic i multiús. Com el fotre en català!

La traducció més directa és obtenir... a més de moltes altres relacionades o no. Un significat habitual és el d'anar a un lloc o arribar-hi.

En aquest sentit, get és igual que el verb català atènyer, que vol dir obtenir/aconseguir però també arribar.
  1. Arribar caminant, corrent, etc. (en un lloc). Les autoritats no havien de córrer per atènyer un bon lloc: tenien les localitats reservades. 
  2. Abastar, haver. 
  3. Aconseguir. 
  4. Arribar.
Prové del llatí attĭngĕre, amb el mateix significat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada