21.5.11

Comunicar com pronunciar la comunicació

És curiós que a l'hora de pronunciar correctament les paraules llatines de l'anglès tinguem les màximes vacil·lacions i fer les errades més sorprenents. Són mots sovint llargs i, a més, se'ns hi creua el coneixement de les nostres llengües romàniques.

Un exemple és en els mots que tenen prefixos fixats del tipus con/co/col/com, re, pre... Com cal pronunciar-los?

L'exemple del con/co/col/com és senzill: Si és àton es pronuncia amb una vocal neutra i si és tònic amb una o oberta.

conference  kŏn'fər-əns
confirm kən-fûrm', communicate kə-myū'nĭ-kāt'

Tan difícil és dir-ho així? En canvi, a mi MAI m'ho ha explicat així.

  • Els professors anglesos et diuen que en anglès el so de les paraules s'ha d'adquirir una a una, com han fet els seus nadons, i no els agrada pensar que hi ha regles ni que siguin orientatives. 
  • Els professors locals tampoc et diuen una regla com aquesta, tan fàcil per als catalans. Segurament estan permanentment influïts pel castellà. En castellà no tenen ni neutra ni o oberta, cosa que dificulta que puguin fer ús d'una regla com aquesta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada