5.5.11

D'entusiasmat a enfurismat

D'entusiasmat a enfurismat no és un recorregut en l'estat anímic sinó purament lingüístic.

I és que enfurismar és un verb híbrid generat a partir d'un encreuament entre fúria (verb llatí fŭrĕre) i entusiasmar.

Vés per on que si enfurismat vol dir irritat, l'entusiasme vol dir una cosa ben diferent, l'exaltació de l'ànima, l'admiració apassionada. Però el que és realment interessant és l'etimologia. Aquest 'tu' que hi ha enmig a en(tu)siasme vol dir déu:


 
del gr. enthousiasmós 'èxtasi', der. de enthousiázo 'ser inspirat per la divinitat', i aquest, de énthous 'inspirat pels déus', der. de theós 'déu']

Vaja, que etimològicament entusiasmat es correspon una mica amb el mot castellà endiosado. D'això de ficar déu enmig, en català se'n diu deïficar, convertir en diví.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada