27.5.11

Shoddy business practices

Sobre una empresa amb males pràctiques i minsa qualitat podríem dir, fent ús del llenguatge col·loquial, que fa negocis amb una sabata i una espardenya.

En anglès en dirien "shoddy business practices". Però shoddy, que vol dir de mala qualitat o poc honest, no ve de shod, participi de shoe, sinó que té un origen desconegut. Tot i així, la falsa etimologia pot ser pràctica per a recordar el significat d'aquest mot aïllat, sense família coneguda.

(shŏd'ē)
adj., -di·er, -di·est.
 1. Made of or containing inferior material.
  1. Of poor quality or craft.
  2. Rundown; shabby.
 2. Dishonest or reprehensible: shoddy business practices.
 3. Conspicuously and cheaply imitative.
n., pl., -dies.
  1. Woolen yarn made from scraps or used clothing, with some new wool added.
  2. Cloth made from or containing such yarn.
 1. Something of inferior quality; a cheap imitation.
[Origin unknown.]


Read more: http://www.answers.com/topic/shoddy#ixzz1KWMqAduX

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada