10.6.11

Estic més emmerdat que una catifa

Ahir parlàvem del verb astorar, a Llamps i trons i astors, estic astonished!

Efectivament astonish i astorar no tenen cap lligam encara que vulguin dir el mateix. Estic astorat, I'm astonished. En tot cas, ens pot servir com a truc nemotècnic. Sempre que recordem que astorar va amb 'a' perquè ve d'astor, i no pensem que va amb 'e', cosa que ho faria derivar d'estora!

Estic estorat voldria dir -m'ho invento- que estic com una estora, o sigui pla, xafat. Però posats a inventar verbs a partir de l'estora, seria més gràfic "estic més emmerdat que una catifa", tot jugant amb la brutícia que tenen les catifes, i la tifa que arrosseguen.

Mentre que catifa ve de l'àrab, estora ve del llatí storea, amb el mateix significat en tots dos casos. També en castellà tenen un arabisme: alfombra prové de 'al-hanbal". Curiosament no han passat de la f- a la h- sinó que ha estat al revés. 

En anglès seria carpet (kär'pĭt) o també mat. En tot cas, dues paraules d'origen llatí:
  • Carpet: Middle English, from Old French carpite, from Medieval Latin carpīta, from Old Italian carpita, from carpire, to pluck, from Latin carpere.
  • Mat: Middle English, from Old English matte, from Late Latin matta, of Phoenician origin.
Ep, i en català també tenim el pelfut, de qual en vam parlar: Pel food, article on també parlàvem de les estores i les catifes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada