7.7.11

Acceptes els teus veïns?

Aneu pensant si els voleu acceptar o no... i no estic fent cap reflexió sobre les actituds xenòfobes d'algunes ciutadans sobre els veïns d'altres cultures. Senzillament em disposo a reflexionar sobre una ordre de l'autoritat pública indicant l'obligació d'acceptar els veïns tant si com no. Aquesta ordre està vehiculada per mitjà d'un senyal de trànsit:

Accepta i Excepte sonen igual en català oriental. Tot i que no en la pronúncia vulgar, ja que 'excepte' sol ser pronunciat amb 's' sonora, com si fos exepte, sense la 'c'. 
Però, sigui com sigui, la cagada és de pes i inacceptable.

Malgrat que pugui semblar que són dos mots que no es poden confondre mai perquè no s'apliquen en contextos equivalents, no és així. Recordo fa temps que un persona no em va entendre a la primera perquè jo li deia que una paraula tenia dues accepcions, i ell entenia dues excepcions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada