10.7.11

Sunset, el sol s'asseu

En anglès, set (sĕt) vol dir bàsicament dues coses: col·locar i conjunt. Però serà més fàcil si hi veiem el lligam amb asseure i secta. Goita:

  • El set que vol dir conjunt sols pot ser nom. Pot traduir-se per grup de coses, conjunt, col·lecció, sèrie, colla de persones... L'origen és llatiníssim i ve de secta (passant pel francès antic). Si evitem el sentit negatiu de secta i pensem en grup, facció, doncs ja ho tenim.
  • L'altre set és el de col·locar, que pot ser verb però també el nom corresponent (l'acció de col·locar). Aquest set antigament volia dir asseure. Asseure és fer seure com set era cause to sit. És a dir, en català podem diferenciar 'seure' de 'asseure'. És diferent dir que jo sec que jo m'assec. O també hi ha un clar matís diferenciat entre "l'he fet seure" i "l'he assegut". 

D'altra banda, aquest origen és el que explica que set sigui un verb transitiu:
Originally set meant "to cause (something) to sit," so that it is now in most cases a transitive verb: She sets the book on the table. He sets the table. Sit is generally an intransitive verb: He sits at the table. 
La idea de "col·locar una taula" antigament era "asseure una taula". Però hi ha alguna excepció: The sun sets (not sits). A hen sets (or sits) on her eggs.

Per cert, en català set també vol dir dues coses, però que no tenen res a veure: set (númeral, de septem) i set d'assedegat (de sitis). De fet, encara vol dir dues coses més, però són dos anglicismes que hem incorporat per al tennis i per a la cinematografia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada