19.9.11

El dèbyte bancari

#Psicolabis #Etimologia

Com que el total de deutes del sistema bancari s'ha multiplicat per 8, enlloc de parlar de dèbit ja podem parlar de dèbyte.

Inspirat en l'acudit:
-Què fan 8 bocabits?
-Un BOCABYTE.

Per cert, bit i byte són dos mots anglesos (que ja hem fet nostres) i que provenen d'acrònims:

bit [de l'angl. nord-americà bit (1948), abreviació de bi(nary) (dig)it 'unitat discreta (digit) en un sistema binari (binary)']


m INFORM Unitat de mesura del contingut informatiu d'un missatge, que equival a la informació continguda en el més elemental de tots els missatges possibles, aquell que només té dues alternatives igualment probables: sí no, o, més generalment, 1


byte [acrònim de l'angl. BinarY TErm 'terme binari']

m INFORM Cadena de bits de longitud fixa, habitualment 6 o 8, tractada com a unitat i generalment corresponent a un caràcter. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada