28.9.11

Els plugs no serveixen. Endollem-nos!

#Psicolabis #Etimologia .

No m'agrada el plug anglès (endoll). El sentit primigeni que té topa amb el sentit d'endoll. Plug volia dir (i encara té aquest sentit) tapar, tap que es fica dins del forat. En aquest sentit és interessant que diferenciïn el tapar que va per sobre (cover, com el nostre cobrir) del plug de quan tapes un forat o una ampolla (ficant el tap a dins). De fet, la mateixa sonoritat del mot ja diu molt d'aquest sentit (pl.., com placa).

Certament un plug és un tap. Però també vol dir endoll. I és clar que un endoll tapa els forats! Però la seva funció no és tapar sinó precisament la d'obrir, la de fer que hi circuli l'electricitat. És, doncs, un sentit equívoc, que sols s'explica per una comprensió de l'endoll com un tap!

Endollar vol dir exactament el contrari: etimològicament vol dir canó, tub... Això sí que explica què és un endoll: del germ. fràncic *dŭlja 'tub, canó'

(plŭgpronunciation
n.

  1. An object, such as a cork or a wad of cloth, used to fill a hole tightly; a stopper.
  2. A dense mass of material that obstructs a passage.
  3. A usually cylindrical or conic piece cut from something larger, often as a sample.
  4. Electricity.
    1. A fitting, commonly with two metal prongs for insertion in a fixed socket, used to connect an appliance to a power supply.
    2. A spark plug.

v.pluggedplug·gingplugs.
v.tr.
  1. To fill (a hole) tightly with or as if with a plug; stop up.
  2. To insert (something) as a plug: plugged a cork in the bottle.


Read more: http://www.answers.com/topic/plug#ixzz1ZGbhBdtG

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada