8.9.11

La confusió e/a per la neutralització també arriba al castellà

Hi ha molt mots nàutics i de pesca en castellà que provenen del català. En l'adaptació d'un mot que disposi d'una vocal neutra, serà normal que una 'e' passi al castellà amb una 'a', i això és el que ha passat amb el "tresmall" (també conegut en català per tremall), que va ser adaptat en castellà com a trasmallo, perdent el sentit semàntic del mot, el sistema de pesca amb tres malles. Ara sembla que se pongan tras la malla!

Trasmallo: Un trasmallo es un arte de pesca constituída por tres paños de red colocados superpuestos, de manera que mientras los dos exteriores tienen la misma luz de malla, el central es más tupido y de mayores dimensiones, de manera que al montarse los tres conjuntamente sobre las relingas se forman bolsas en el paño central, en las que quedan atrapados los peces (se "enmallan"). En los extremos de cada una de las piezas existen los correspondientes matafiones, que sirven para engarzar unas piezas a otras.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada