28.10.11

Rajo de ràbia!

En anglès tenen una paraula per a dir ràbia que, a més, és germana d'aquesta. Es tracta de rage (rāj), del llatí vulgar rabia, del llatí clàssic rabiēs, de rabere, estar boig.

De fet, hauria estat un evolució molt normal que en català ràbia, per influència de la 'i', hagués donat *raja. Igualment en castellà podria haver donat *raja (amb 'j' castellana, of course).

Estic pensant si el verb castellà rajar, en el sentit d'esquinçar o despotricar, podria tenir aquesta procedència. Sembla més probable que sigui una evolució del significat, des de trencar, rasgar, cap al sentit de parlar malament d'una persona. Però sembla interessant la possibilitat que pogués venir de rabiar. He tractat de mirar l'etimologia de raja, però he trobat més accés a sexe que no a ètims, coses de la raja!

El rajar català prové del llatí radiare (emetre raigs de llum), derivat de radius (raig). En tot cas, si fos així, potser en català també podríem tenir un rajar (amb 'j' catalana) provinent del rabiar! I podríem rajar de ràbia!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada