25.11.11

Díodos Bank

#Psicolabis #Etimologia .

Un tríode és tub electrònic de tres elèctrodes: l'ànode, el càtode i la reixa o elèctrode de control, mentre que per la seva banda un díode és un  dispositiu electrònic proveït de dos elèctrodes (ànode i càtode), que té la propietat d'ésser conductor en el sentit ànode-càtode, però no al revés. 

Relaxeu-vos que no us vull parlar d'electrònica! Us vull parlar d'un tríode bancari, Triodos Bank. I és que aquests dies he fet un article de queixa sobre les seves males pràctiques lingüístiques, el qual ha merescut rèplica i contrarèplica.

I el cas és que l'article original el vaig titular "Tríodos o Díodos? La pota no ètica d'un banc que no complia la llei". Ja veieu per on va el joc de paraules, oi?

La marca del banc prové de l'existència de tres eixos a la seva missió. Us ho reprodueixo en castellà, que és com ho tenen al web (lògicament perquè és una institució seriosa que no disposa de temps ni recursos per traduir el web al català, cosa que a més seria arriscada perquè després els demanarien que també la traduïssin al valencià!):
Esta misión, recogida en los propios estatutos de constitución del banco en 1980, se asienta sobre tres ejes fundamentales que dan sentido a nuestra actividad: mejorar la calidad de vida de las personas, facilitar un uso responsable del dinero y fomentar con ello un desarrollo sostenible, y proporcionar productos financieros sostenibles y un servicio de calidad.
No discutirem que els productes financers siguin sostenibles, però sembla evident que amb la seva actitud alguna pota els falla. És tracta de la pota més social, evidentment. Això del desenvolupament sostenible requereix que hi hagi una solidesa econòmica, ambiental i social. Com que els falla una pota, els he batejat amb Díodos Bank. D'aquí el nom de l'article!


Dialogando con Triodos Bank

[ca] He preparat una carta per a enviar a Triodos Bank, oferint-los uns arguments al voltant de la resposta que amablement van fer al meu article:
  1. Article inicial: "Tríodos o Díodos? La pota no ètica d'un banc que no complia la llei"
  2. Resposta de Triodos Bank: Triodos Bank responde
  3. Carta de resposta a Triodos Bank: llegiu a sota o bé en PDF
[es] He preparado una carta para enviar a Triodos Bank, ofreciéndoles unos argumentos acerca de la respuesta que amablemente hicieron a mi artículo.
  1. Artículo inicial: "¿Triodos o diodos? La pata no ética de un banco que no cumplía la ley" [traducción automática]
  2. Respuesta de Triodos Bank: Triodos Bank responde
  3. Carta de respuesta a Triodos Bank: leer a continuación o bién en PDF

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada