14.12.11

Per Déu, ara jutgen el Bigotis! #Psicolabis

Aprofitant els judicis que contemplem aquests dies al País Valencià i que tenen com un dels personatges implicats aquell que es coneix com el Bigotes, aprofitarem per comentar alguna cosa. Però anem a passos.

Us heu fixat en les paraules que en anglès comencen per la partícula 'be-'? Tenim because, behind, before, etc. Encara que no hàgiu entrat a reflexionar-hi, podeu haver tingut la impressió que es tracta de compostos a partir del verb to be. Així because seria be+cause, és a dir, ésser+causa. Es podria interpretar que lliga amb el seu significat. Però no és correcte.

La veritat és que aquesta partícula 'be-' té el mateix origen que l'anglesa 'by', o sigui 'per'. Així:
because = by cause (per causa de). De fet, en anglès antic es feia servir l'expressió "bi cause of".

Ara la pregunta seria: tenim en català / castellà alguna paraula que tingui aquesta mateixa estructura? Doncs sí: el bigoti / bigote, que prové del que seria by God!

Així, el by anglès no el tenim solament en el by-pass o en el standby sinó en el bigoti! O el God no el tenim solament en el mot inventat de Tot esperant Godot, sinó en el mateix bigoti!

Llegim a la wikipedia l'origen etimològic del bigoti:


Su nombre quizá proviene del término alemán "bei Gott" traducido como "¡Por Dios ya! o palma yegua calma, un juramento que hacían los soldados alemanes de nils , mientras se llevaban la mano a la zona facial comprendida entre el labio superior y el corte de la nariz. El bigote, normalmente es mucho más fino que el mostacho, que se define como un bigote grueso, y que sin embargo deriva del vocablo italiano "mostaccio".[cita requerida]
Según el diccionario Crítico-etimológico de Joan Corominas, existía la costumbre extendida en toda Europa de blasfemar durante el siglo XV. Parece ser que los españoles relacionaron la blasfemia que proferían los barbados bajosajones al beber cerveza "Bi God" 'Por Dios ya' con los mostachos de los mencionados tudescos a través de una metonimia.

I més a: http://www.elcastellano.org/palabra.php?q=bigote

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada