15.12.11

Urdangarin encara no està amputat #Psicolabis #Etimologia .

He sentit en dues ocasions que algú diu que l'Urdangarin encara no està amputat, en una pronúncia relaxada o directament equívoca d'imputat. Si fos realitat que encara no està amputat, hauríem de preguntar-nos d'on l'han d'amputar. Si el volen apartar de la casa reial potser sí que li tallaran alguna cosa.

Tant amputar com imputar són verbs d'origen llatí (amputare i imputare).

from Latin imputāre : in + putāre, to settle an account.

És interessant l'origen d'amputāre, que vol dir tallar al voltant:
am-, ambi-, al voltant;
putāre: tallar, podar.

El putare ens ha arribat a nosatres amb la forma evolucionada podar. Per a ell deu ser una putada, però ara el podaran, l'esporgaran. Se l'ha buscada i alguna cosa li tallaran.

El procés d'amputació ja ha començat amb la notícia segons la qual la casa reial anuncia que Iñaki Urdangarin queda apartat dels actes oficials. Diuen que la imputació vindrà d'aquí un o dos mesos. I també ha aparegut la notícia segons la qual la Casa del Rei s'ha compromès a publicar a la seva web oficial un desglossament dels seus comptes en capítols i subcapítols, com la resta de les administracions públiques. Es veu que tot plegat podia afectar la seva reputada reputació.

Com que la re-putació reclama transpariència ara hauran de com-putar els seus números.

La re-putació i la computació també provenen del putare llatí. Computare ens va llegar el comptar i la comptabilitat (i posteriorment la computació). La transpariència és un mot híbrid inventat a partir de la fusió de la transparècia i l'apariència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada