16.2.12

Que tenen en anglès cap mot comú amb estufa? #Psicolabis #Etimologia

No sembla que el mot estufa tingui un mot germà en anglès, però en canvi és molt evident. Estufa en anglès és stove, encara que avui es parla més de la calefacció, heating.

Probablement del llatí vulgar *extūfa, de *extūfāre, escalfar amb vapor.

Vegeu també stew: Middle English stewen, to bathe in a steam bath, stew, from Old French estuver, possibly from Vulgar Latin *extūpāre, *extūfāre, to bathe, evaporate : Latin ex-, ex- + Vulgar Latin *tūfus, hot vapor (from Greek tūphos, fever; see typhus).]

I tifus / typhus ('fəsprové en darrer terme de tuf/fum: New Latin tȳphus, from Greek tūphos, stupor arising from a fever, vapor, from tūphein, to smoke.

I alguna relació ha de tenir amb tou, tova, estovar: [s. XIII; del ll. tofus 'turo, tosca calcària', que es transformà en adj. en el sentit de 'porós, esponjós, bla' i ant. 'buit de dins']

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada