30.5.12

¿Cuántos apellidos distintos hay?

Aunque se utilizan en Suecia cerca de 200 000 apellidos, el 40 % de la población comparte sólo veinte de ellos, todos terminados en -son. Johansson es el más corriente. El gobierno sueco aconseja a los que tienen los apellidos más comunes que los cambien. Ha elaborado una lista, por computadora, de palabras con sonido sueco, e insiste en que se adopten los nuevos nombres sacados de la combinación de los nombres anteriores con objetos naturales. Entre los apellidos populares están Bergkvist (“roca-ramita”) Malmstrom (“mineral-río”). Los apellidos adoptados de las ciudades o estaciones de ferrocarril no están permitidos.

En el número de American Journal of Physical Anyhropology (may 2012) hay un estudio sobre la diversidad de nombres en USA y China.

Entre 1.280 millones de Chinos hay registrados 7.327 apellidos distintos.
Entre 18 millones de USA ya registró 900.000 apellidos difrentes.

En España el tema ha sido estudiado, estimándose en unos 500.000 los distintos apellidos.

Josep M. Albaigès
BCN, may 2012

http://www.albaiges.com/onomastica/antroponimia/cuantosapellidosdistintos.htm

Famìlies obertes #Psicolabis #Etimologia


El nou concepte ens aboca vers una família més oberta... però tant, tant, que hagi de portar un accent obert a la 'i'???


L'etimologia de la paraula família no ha pogut ser establerta de manera precisa. N'hi ha que afirmen que prové del llatí fames ("fam") i altres del terme famulus ("servent"). Per això, es creu que, en els seus orígens, s'utilitzava el concepte de família per fer referència al grup conformat per criats i esclaus que un mateix home tenia com a propietat.

6.5.12

Que tenim cap mot comú amb l'anglès 'menial'? #Psicolabis #Etimologia


Un masover és una persona que explota un mas propietat d'altri i hi acostuma a residir. Prové del baix llatí mansuarius (encarregat d'un mas), derivat de mansus (lloc de residència). Mansus ha donat lloc en català a mas i a mansió.

En anglès hi ha una paraula germana, també derivada del llatí mansus, però que ha canviat moltíssim en la forma i també en el significat. Es tracta de menial. Prové del Middle English meinial, belonging to a household, from Anglo-Norman meignial, from meignee, household, from Vulgar Latin *mānsiōnāta, from Latin mānsiō, mānsiōn-, house.

Però el significat s'ha modificat prou: criat, domèstic, servil...

('nē-əl, mēn'yəl
adj.
  1. Of or relating to work or a job regarded as servile.
  2. Of, relating to, or appropriate for a servant.
n.
  1. A servant, especially a domestic servant.
  2. A person who has a servile or low nature.
Per cert, el mansus llatí, ens ha donat dues paraules, una de les quals molt honorable!
  • mas: explotació agrària tradicional constituïda per una casa de camp amb diverses dependències, anomenada sovint masia, que té bosc, pastures i terres de conreu adscrites. Prové del baix llatí mansus 'lloc de residència', der. del ll. manēre 'restar, quedar-se']
  • mansió  acció d'aturar o estar-se en un lloc, sojorn. Casa, lloc on hom habita. Prové del llatí mansio, -ōnis 'estada en un lloc; habitatge'.

2.5.12

More than a club, more than a nation, more than a president #Psicolabis

El psicolabis d'avui és per al Google Translate i els errors que ha comès en la traducció dels noms dels membres del Govern. Alguns són força divertits:

Mas, més president que mai per la traducció de la web del Govern

Captura de pantalla de la traducció de 'Govern.cat'
ARA
L'enllaç de la versió en anglès a 'Govern.cat' juga males passades als noms d'alguns membres de l'executiu. "More President", "Joseph and Mary Pilgrim" i "Clergy and José Luis González", algunes de les perles.

Captura de pantalla de la web del Govern traduïda a l'anglès. Converteix "president Mas" en "More President"
El Govern ha inclòs al diari digital que va presentar el dia de Sant Jordi, 'Govern.cat', una versió en castellà i anglès accessible des de la mateixa pàgina. Per evitar la traducció manual dels continguts, però, els enllaços d'idioma porten directament a la traducció automàtica que fa Google, i això ha jugat males passades a alguns dels consellers. En la versió en anglès de la pàgina, en l'apartat "The Executive Board", on es presenta la composició del Govern, el traductor ha interpretat els cognoms i noms d'alguns consellers i conselleres com a paraules a traduir, i ha provocat casos curiosos.

El president se salva del traductor en la pàgina del consell executiu, però no en les d'informació. En una entrevista reproduïda a la web es tradueix "President Mas" per "More President [Més president]" i no és l'única vegada que el cognom del cap del govern català passa a "More". "More" entrega una medalla a Rafa Nadal.

El responsable de Cultura, Ferran Mascarell i Canalda, passa a anomenar-se "Ferdinand and Mascarell Canalda" i el de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, "Clergy and José Luis González".

Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí i Aixut, és en realitat dues persones i un devot per a Google, que el rebateja com a "Joseph and Mary Pilgrim Aixut".
La vicepresidenta del Govern tampoc se salva de la traducció i passa a ser "Juana Ortega and German", i la consellera d'Educació "Oliver and Irene Rigau".