6.5.12

Que tenim cap mot comú amb l'anglès 'menial'? #Psicolabis #Etimologia


Un masover és una persona que explota un mas propietat d'altri i hi acostuma a residir. Prové del baix llatí mansuarius (encarregat d'un mas), derivat de mansus (lloc de residència). Mansus ha donat lloc en català a mas i a mansió.

En anglès hi ha una paraula germana, també derivada del llatí mansus, però que ha canviat moltíssim en la forma i també en el significat. Es tracta de menial. Prové del Middle English meinial, belonging to a household, from Anglo-Norman meignial, from meignee, household, from Vulgar Latin *mānsiōnāta, from Latin mānsiō, mānsiōn-, house.

Però el significat s'ha modificat prou: criat, domèstic, servil...

('nē-əl, mēn'yəl
adj.
  1. Of or relating to work or a job regarded as servile.
  2. Of, relating to, or appropriate for a servant.
n.
  1. A servant, especially a domestic servant.
  2. A person who has a servile or low nature.
Per cert, el mansus llatí, ens ha donat dues paraules, una de les quals molt honorable!
  • mas: explotació agrària tradicional constituïda per una casa de camp amb diverses dependències, anomenada sovint masia, que té bosc, pastures i terres de conreu adscrites. Prové del baix llatí mansus 'lloc de residència', der. del ll. manēre 'restar, quedar-se']
  • mansió  acció d'aturar o estar-se en un lloc, sojorn. Casa, lloc on hom habita. Prové del llatí mansio, -ōnis 'estada en un lloc; habitatge'.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada