8.6.12

Rubricar un àlbum #Psicolabis #Etimologia


Per estampar una rúbrica damunt un àlbum, cal que aquest sigui blanc i la tinta vermella!

Almenys etimològicament hauria de ser així.

Àlbum, del llatí album, -i, (blanc; tauler blanc).

Album és una paraula llatina que significa blanc. Té molta lògica que els conjunts de fulls que serveixen per enganxar-hi textos, imatges o coses es diguin àlbums, perquè les planes en blanc estan esperant que hi posem allò que vulguem. Però el principi de la història no és lúdic ni té a veure amb el col·leccionisme o els records personals. Els romans anomenaven així unes làpides o pissarres blanques on s'hi apuntaven, per donar-los a conèixer, els edictes del pretor —la persona que administrava la justícia—, les normes, els nomenaments i altres temes d'interès públic.  Xavier Duran, Les històries que les paraules amaguen (Barcelona: Mina, 2007), pàg. 9

rúbrica: Traç o conjunt de traços, generalment curvilinis, amb què se sol acompanyar el nom d'una persona quan signa. Etimologia — Del llatí rubrica, 'terra vermella; indicació escrita en vermell', substantivació femenina de l'adjectiu rubricus, 'vermell', derivat de ruber, 'vermell'. En els manuscrits i impresos antics, la rúbrica era la part que era escrita en lletres vermelles.

7.6.12

L'origen desconegut de l'antena


El significat original de l'antena és més aviat mariner: verga llarga que hom fixa obliquament a l'arbre i al gràtil de la vela llatina i que serveix per a hissar i suspendre aquesta. 

I d'aquí s'ha estès a altres objectes amb forma similar: tot pal fix i en posició més o menys vertical on és hissada una bandera, una ensenya o qualsevol altre distintiu. 

I finalment, com que el significat prevalent ha estat l'antena de telecomunicacions, ens hem permès que l'extensió semàntica anés cap a un objecte que no en conservés la forma sinó la funció: l'antena parabòlica!

No se sap del cert d'on prové etimologicament l'antena, tot i que una possibilitat és que sigui de ante + tenda, és a dir, que està estesa per davant.

El cas és que fins i tot pot referir-se a antenes que no se sap ni quina forma tenen, com les que queden ocultes dins els actuals aparells de telefonia. Definitivament, les antenes ja no són uns objectes tensats per davant!!!


4.6.12

Amb un que es talla força els trancs

Volia retallar un fragment d'una cançó dels Manel i m'he trobat per la xarxa una traducció que deia:
Amb un que es talla força els trancs sorprenent-men florits. (Font)
Sort que no me l'he creguda i n'he cercat una altra de més verídica:
Amb un castellà força estrany, i sorprenentment florit. (Font)
Fa uns anys hauríem dit que era el resultat d'algú que sordeja... però avui dia potser podem pensar que deu ser algun sistema automàtic de transcripció (que també sordeja!)

I tot i així, la que he donat per més bona, feta per persones, també flaqueja prou... A més de faltes diverses, no ha de dir florit sinó fluït!!

2.6.12

'Spanic': el món en alerta per Espanya #Psicolabis #Etimologia

En un bloc que ens agrada jugar amb els mots, no podíem deixar de fer referència a la creativitat que mostra la premsa anglòfona pels jocs de paraules.

Ara han batejat la situació crítica que viu l'estat espanyol com a 'Spanic', en un joc de paraules entre 'Spain' i 'panic'.

Abans ja havíen fet una cosa semblant amb 'Grexit ('Greece' i 'exit').

Per cert, aquest spanic també té arrels gregues, tot i que siguin etimològiques. I és que pànic prové del grec panikón, que era una manera reduïda de dir panikós tárakhos (terror provocat per Pan). Pan era la divinitat silvestre a qui atribuïen les remors misterioses de muntanyes i valls.