25.3.13

Neutralitzacions fonamentals en anglès

#Psicolabis

La pronúncia en anglès de la parella fundament / fundamental (nom i adjectiu, respectivament) ens aporta un exemple comú del procés de neutralització d'algunes vocals quan la seva posició esdevé àtona.

Així mentre que la 'e' de la terminació 'ment/mental' es pronuncia com una 'è' quan porta accent (tot i que es tracti d'un accent secundari), aquesta mateixa vocal passa a la vocal que en català coneixem com a vocal neutra quan no té cap accent (quan no és stressed, en anglès).

fŭn'də-mənt
fŭn'də-mĕn'tl

Aquesta alternança no ens costa gens als catalanoparlants orientals, que la trobem ben natural.
Seria igual que si en català llegim: fàndamant (pronunciant la t final i neutralitzant lògicament les dues darreres 'a') i fanda-mèntal (posem el guionet per a fer evident que hi ha dos accents i, per tant, la primera 'a' no es neutralitza).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada