20.7.13

Què és exactament un cobert?

Que el llenguatge pot generar confusió per raó de la seva polisèmia és prou evident. Ara mateix he volgut comprovar el significat de "cobert", sols en referència a la semàntica del parament de taula. I deunidó... Pot ser sols el que col·loquialment en diríem el ferro, pot incloure els plats i gots, pot incloure el menjar, i pot incloure les altres peces més enllà de l'ús individual... I tot i així ens entenem... Cobert 4 m 1 Parament de taula que correspon a cadascun dels comensals en un àpat (conjunt de tovalló, plat, got, cullera, forquilla, ganivet, etc.). He posat coberts per a sis. 2 p ext Comensal. Un àpat de cinquanta coberts. 3 esp Cadascun dels utensilis que serveixen per a menjar, llevat del tovalló, del plat i del got. La veïna li regalà mitja dotzena de coberts. 4 joc de coberts Col·lecció dels coberts destinats a un parament de taula, que comprèn culleres, forquilles, ganivets i altres estris. Té un joc de coberts d'acer inoxidable. 5 m Menjar per a una persona que una fonda, un restaurant, etc., serveix en un àpat i a un preu determinat, fix.

1.7.13

Much & Mucho


L'anglès i el castellà tenen una curiosa coincidència en els respectius mots much i mucho. És ben curiós que es corresponguin i que, en canvi, no tinguin una etimologia comuna.

Mucho prové del llatí multum, com el català molt.
Much prové de l'anglès antic mycel (Middle English muche, short for muchel, from Old English mycel).