1.7.13

Much & Mucho


L'anglès i el castellà tenen una curiosa coincidència en els respectius mots much i mucho. És ben curiós que es corresponguin i que, en canvi, no tinguin una etimologia comuna.

Mucho prové del llatí multum, com el català molt.
Much prové de l'anglès antic mycel (Middle English muche, short for muchel, from Old English mycel).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada