1.3.14

Mother language #psicolabis


En la perspectiva del llenguatge de gènere són moltes les situacions que, anant a l'extrem, són de difícil resolució, fins al punt que caldria reinventar les llengües.

Amb motiu del Dia de la Llengua Materna celebrat fa uns dies, se m'ha fet evident el sexisme que conté l'expressió "llengua materna".

Matern és l'adjectiu que correspon a mare: Relatiu o pertanyent a la mare. Ha estat criat amb llet materna. Viuen a la casa materna. Parlar matern.

En castellà també ens mostren una definició similar: 1. adj. Perteneciente o relativo a la madre. Amor materno. Línea materna. claustro materno, lengua materna. I especifiquen lengua materna, lengua natural o lengua popular com: f. La que se habla en un país, respecto de los naturales de él.

Crec que en anglès resolen millor el sexisme, a partir de fer-ne un trencament semàntic. Tot i que quan fan referència a "mother language" encara ho vinculen a la mare, també introdueixen la idea de "com si fos", però el més interessant és que en un altre lloc també fan una definició de matern absolutament desvinculada: aporten una definició de matern (tot i que en el seu cas l'adjectiu pren la mateixa forma que el nom: mother) com a essent la font o origen, amb desvinculació de la idea de mare:

adj.

  • Relating to or being mother.
  • Characteristic of a mother: mother love.
  • Being the source or origin: the mother church.
  • Derived from or as if from one's mother; native: one's mother language.

  • En el fons, 

    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada