24.7.14

El sexe (an)nexe #Psicolabis


Els fanàtics del co- estan cofois que connectar comenci per co-, la qual cosa és una co-llonada perquè també conflicte, comissió, condol i col·lapse hi comencen.

El cas és que aital co-foisme els distreu d'adonar-se del lexema que aporta un sentit de connexió real, que no és altre que aquest nect.

Del nectĕre llatí (unir) tenim connectar i també annex, o nexe.

Annex: del ll. annexus, -a, -um, íd., participi de annectĕre 'ajuntar', i aquest, de nectĕre 'unir'

La 'n' ajuda a donar un sentit plural, de comunió, d'ajuntar... Nosaltres porta 'n', els plurals verbals en porten (canten, riuen...)...

Curiosa també la proximitat entre aquest nect llatí i el next anglès, que representa que etimològicament no tenen cap connexió:

Next prové de Middle English nexte, from Old English nīehsta, nēhst, superlative of nēah, near.

El sí que és casual és la 'x' en tots dos casos, i certament aquest so ajuda a crear un rerefons onomatopeic molt apropiat (no gestat amb aquesta intenció, malgrat tot). Quan dos cossos es toquen, el so 'ks' és molt adequat, ja sigui en fricció, seducció, sexe, pròxim, coxal...

I vés per on que el sexe pot ser un nexe o un annex!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada