Curiós!

Acudits, curiositats i etimologies dubtoses

Davant un tema tan seriós, cal posar-hi un pessic de bon humor i també activar la curiositat. L'origen de moltes paraules es fonamenta en hipòtesis, de manera que sempre deixant clar quin és el grau de certesa que puguin tenir, també llancem comentaris que poden despertar l'interès científic i la curiositat.

O curiositats respecte a altres llengües:

Trobareu les entrades amb acudits a: http://elmeupsicolabis.blogspot.com/search/label/acudits
Trobareu les entrades amb hipòtesis o les falses etimologies a: http://elmeupsicolabis.blogspot.com/search/label/fals/hipot.