18.8.10

Que tenim cap mot comú amb mouse?

Mouse (ratolí en anglès) és una paraula prou coneguda per dos motius:
  • Un aparell perifèric dels ordinadors personals es diu ratolí però força gent fa servir l'expressió anglesa mouse. 
  • I com no: Micky Mouse!
Però mouse és molt diferent de rata / ratolí. Tenim alguna altra paraula que hi estigui emparentada etimològicament? Doncs sí: del ratpenat o ratapinyada, aquests mamífers que volen, també se'n diu muricec, paraula catalana emparentada amb la castellana murciélago. En tots dos casos es tracta d'un mot originàriament compost entre l'arrel llatina mus/muris (rata) i cec, ja que com se sap aquests animalons que es pengen del sostre de les coves com si fossin una pinya (ratapinyada!) són cecs i s'orienten amb el so que emeten captant-ne el rebot.

Efectivament, mouse és un paraula d'origen llatí (mus/muris) una arrel que nosaltres hem conservat a muricec i que hem desestimat per a la rata o ratolí per als quals hem preferit l'arrel rata Etimologia — D'origen incert, probablement d'un tipus llatí rattus, ratta, onomatopeia de la remor que fa la rata rosegant; en baix llatí hi ha documentat un rattus aplicat al liró.

Potser prové del clàssic rodere, rossegar, o directament del protoindoeuropeu *red-, rossegar o llimar. Altres fonts el vinculen amb el grec clàssic ῥινὴ, llima.

Per cert, el mot anglès fa un plural irregular: mouse, mice, pronunciat 'mous' i 'mais'.

I ara, per a valorar si ho heu entès.... a veure quantes rates trobeu dins aquesta frase: Quan mous el cul, tu mai seus.


Solució: 3 rates (one mouse, two mice)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada