2.2.11

Deeds, not words

De fet, els anglesos tenen tantes paraules llatines que gairebé podria dir que no sé ben bé si parlen una llengua d'origen germànic o llatí... De vegades tenen alternança de les dues formes, la d'origen llatí i la d'origen germànic.

"De fet" en anglès es pot dir de dues maneres. In fact és la més comuna i té un origen llatí que ens la fa transparent. Ens resulta més fàcil, sens dubte.

Però després hi ha el indeed. Ja la veiem més rareta, i difícil de recordar. Ja no sembla gaire llatina, i no n'és pas. Però segur que serà més fàcil de recordar si pensem que vol dir exactament el mateix que in fact, sols que en lloc del fact (fet) llatí fan servir l'arrel anglesa del verb fer (do, done, did) però en una versió antiga: deed.

De fet, deed vol dir fet (fet, acció, proesa, escriptura, títol legal):  1. Something that is carried out; an act or action.
  2. A usually praiseworthy act; a feat or exploit.
  3. Action or performance in general: Deeds, not words, matter most.
  4. Law. A document sealed as an instrument of bond, contract, or conveyance, especially relating to property.
El seu "fets, no paraules" (Deeds, not words, matter most) ens pot servir per recordar per sempre el significat de deed.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada