14.11.11

La lava sura i no és la basura

#Psicolabis #Etimologia .

Moltes pedres resultants de les erupcions volcàniques tenen la particularitat de pesar menys que l'aigua i, en conseqüècia, surar. Podem afirmar, doncs, que la lava sura i que, malgrat l'aparença de la foto, no són deixalles. Si em permeteu el castellanisme basura, podem fer una expressió homòfona: la lava sura i no la basura! Tot i que hi ha deixalles que també suren!La lava és el material fos que surt dels volcans en el moment de l'erupció i forma rius que s'escolen pels vessants del volcà. Etimològicament prové de l'italià lava, del napolità lave, del llatí labes (caiguda, esllavissada).

Una de les pedres que es forma és la pedra tosca (en castellà piedra pómez; en anglès pumice). La denominació castellana és curiosa perquè recorda els cognoms típics acabats en -ez, com si fos algun personatge que hagués donat nom a aquesta mena de pedra. Pel que fa l'anglès, noteu que pumice és pronuncia pŭm'ĭs, és a dir pàmes (la 'e' seria molt tancada, equivalent a una 'i' oberta), i per tant de manera molt semblant a pómez. Alguna relació deu haver-hi, però en quin sentit?

Doncs que tenen el mateix origen llatí

En anglès, prové de: Anglo-Norman pomis, from Late Latin pōmex, from Latin pūmex, alteration of spūma, foam.

Per cert que la pronúncia en 'a' de la 'u' de pumice (pŭm'ĭs) s'alterna amb una pronúncia en vocal neutra o en 'iu' per al derivat pumiceous: pyūmĭsh'əs o pə-

tosc -a:

[1322; probablement del ll. tŭscus 'desvergonyit, vil', tret de Vicus Tuscus 'barri etrusc' de Roma, on abundava la gent baixa i de mala fama]

adj Rústec, mancat de poliment, de finor. Una taula primitiva i tosca. 

fig Un comportament tosc. 

pedra tosca PETROG Tosca. 

f Substància calcària que es diposita i resta adherida al sòl o sobre les plantes o en altres impediments que troba, a les parets de les canonades, recipients o altres llocs amb què les aigües estan en contacte. La font ha format una tosca des de terra a dalt la volta. 

PETROG Pedra volcànica esponjosa i lleugera que constitueix la part superior de les laves volcàniques, emprada per a polir i netejar. 

tosca calcària PETROG Travertí. 

tosca dentària Carrall 3.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada