24.2.12

Jugar amb joies i fer un acudit: jewel & joke

#Psicolabis #Etimologia .

Joia en anglès és jewel ('əl) i, segons llegeixo, l'origen és gairebé d'acudit: 
  • Middle English juel, from Anglo-Norman, perhaps from Vulgar Latin *iocāle, from neuter of *iocālis, of play, from Latin iocus, joke.
M'estranya que no hi posin el pas pel francès antic, com en català, que la joia i el joiell en provenen:
  • joiel: del fr. ant. joiel (o joël, actualment joyau), ll. vg. *jocale 'objecte graciós', der. de jocus 'joc'
  • joia: derivat regressiu de joiell, pres per un derivat diminutiu
El que sí que està clar és que, per la via que sigui, el iocus llatí ha donat dos mots en anglès: jewel i joke. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada