8.2.12

Té dret una empresa a canviar la grafia del municipi? #Psicolabis #Etimologia .

L'empresa familiar Frit Ravich obrirà l'any que ve una nova planta a Maçanet. Fins aquí tot seria fantàstic si no fos perquè aquesta empresa escriu el municipi d'una altra manera: Massanet. Potser perquè els seus clients espanyols no vegin que és una empresa catalana? És curiós que aquesta pugui ser una de les sospites, però no seria el primer cas i el debat creixent sobre el procés de secessió fa que algunes empreses es vulguin protegir absurdament contra algun possible boicot.

Com diu Manel Mesquita en un article: Per què les bosses de Frit Ravich porten retolada l'adreça corporativa amb un “Massanet” sense la ç? Puc entendre que l'adreça web oficial de l'ajuntament sigui massanetdelaselva.cat amb doble essa (sorda) per allò que internet –tampoc– parla en català, però que no puguem menjar-nos unes patates sonores, que de bones es desfan al paladar, en la nostra llengua em fa crec: grinyola. 

L'evolució de la toponímia de Maçanet ve del nom llatí mattianum, que designa una varietat de pomes, amb el sufix -etum, que és un col·lectiu aplicat a plantacions i boscos: ‘pomerar' o ‘plantació de pomeres'; d'aquí la forma catalana Maçanet, que fou adoptada per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1933. Mantenir la doble essa a la bossa o és un sonor oblit que tocaria rectificar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada