13.10.12

La colonització no fou de Colom, etimològicament #Psicolabis #EtimologiaÉs curiós que algunes persones relacionen colonitzar amb el cognom de descobridor d'Amèrica. La colonització del Nou Món no té res a veure etimològicament amb Colom.

Colònia prové del llatí colōnĭa, amb el mateix significat, mentre que el nom del descobridor era Colom, o Columbus en la versió llatinitzada. La versió Colón és una castellanització forçada per la dificultat dels castellans a pronunciar la 'm' final i l'interès a eliminar els orígens catalans de l'almirall. El fet que Colón i colònia tinguin la mateixa estructura pot certament convidar a imaginar una relació de parentiu que no té cap base lingüística i és una mera aparença.

colònia: Establiment fundat per un cert nombre d'habitants d'un país que van a poblar una terra allunyada d'aquell, amb el qual continuen vinculats [...] A les èpoques moderna i contemporània, territori dels països descoberts sotmesos a un domini polític i administratiu i a una explotació econòmica per part d'una potència.

1 comentari: