13.7.10

Pride, proud, i l'orgull

Per cert, ja que estem parlant de ‘paraules’ i etimologies, tema que em fascina, deixeu-me que us faci notar la curiositat del creuament que s’ha produït:

Mentre que les llengües romàniques hem adoptat una paraula d’origen germànic per a expressar l’orgull, en anglès han adoptat la paraula d’origen llatí. Són curiosos aquests creuaments en què cadascú desestima la pròpia arrel natural per prendre’n una altra.

Ara bé, tots dos orígens d’aquestes paraules ens porten a excel·lència, utilitat... és a dir que el significat ‘negatiu’ d’orgull ha vingut després. Potser per la gent que feia del sà orgull un caràcter prepotent. Podria haver passat com amb la paraula ‘cristià’ que en francès va passar a ‘chretien’ i d’aquí a ‘cretí’.

Vegeu com proud/pride prové del llatí prodesse (ésser útil)

Pride: [Middle English, from Old English prȳde, from prūd, proud. See proud.]
Proud: [Middle English, from Old English prūd, from Old French prou, prud, brave, virtuous, oblique case of prouz, from Vulgar Latin *prōdis, from Late Latin prōde, advantageous, from Latin prōdesse, to be good : prōd-, for (variant of prō- , with on the model of red- , prevocalic variant of re-, back, again; see pro-1) + esse, to be.]

Prosum, prodes, prodesse, profui (ésser útilaprofitar)

Indicatiu
Subjuntiu
Infinitiu
 Present
(jo sóc útil)
prosum
prodes
prodest
prosumus
prodestis
prosunt
(jo sigui útil)
prosim
prosis
prosit
prosimus
prositis
prosint

(ésser útil)

prodesse


pretèrit imperfet

(jo era útil)
proderam
proderas
proderat
proderamus
proderatis
proderant
(jo fos/seria útil)
prodessem
prodesses
prodesset
prodessemus
prodessetis
prodessent

 Futur perfet
(jo seré útil)
prodero
proderis
proderit
proderimus
proderitis
proderunt

  Josep Maria Canyelles
_Responsabilitat Global_ 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada