14.10.10

Montserrat

[en castellano debajo]

Aquesta entrada s'ha improvisat a partir del naixement de la Montserrat, filla de l'Andreu i la María, i germana de la Núria

Avui hem tingut una gran notícia, l’arribada al món de la Montserrat. És motiu més que suficient perquè deixi estar el comentari etimològic que tenia preparat i en faci un altre.

Un detall més: l’arribada d’un ésser viu és un moment màgic, i per això ens canvia l’estat mental. I jo he decidit que avui canviaré del MODE Etimòleg entomòleg (que agafa les paraules i les dissecciona) al MODE Etimòleg psicodèlic (que deixa fluir les percepcions per a poar endins del perquè dels mots).
Montserrat, mont serrat, muntanya serrada...

Montse, montserrat serrada, mutilada per darrere. Rat, escurçada pel davant. Tat, escurçada i amb la consonant duplicada, com fan els nens. Com en anglès: Robert – Rob – Bob

Mont. Fixeu-vos que la ‘m’ ens descriu una cosa gran (mont, muntanya, munt, molt, més...). No és cap casualitat. Quan pronunciem la ‘m’ (o la pe o la be) tanquem els llavis i això produeix una sensació de plenitud. Les boles, les bales, les bitlles tenen una ‘b’ que indica plenitud arrodonida; Ple, pes, puny, penya, pinya, indica plenitud gràvida; la ‘m’ expressa quantitat, volum.

La ‘o’ també indica grandària. Per fer aquesta vocal arrodonim els llavis, fet que també transmet la sensació de farciment, de boca plena. La ‘a’ també ens comunica grandària, en aquest cas perquè ens fa obrir més la boca. La ‘u’ també ens arrodoneix els llavis, però com que és molt tancada no serveix tant per a aquesta funció però una mica també i més per a indicar por.
  • gros, enorme, bony, cos, molt,
  • gran, (nota: més no compleix però prové del llatí magis)
  • grande, más
  • body, huge,

Compareu amb les altres vocals, la ‘e’ i la ‘i’, que ens indiquen el contrari, petitesa: xic, chico, child, petit, pequeño, little, chip, mini, micro, meñique, pelele... I si algú encara no ho veu clar, la prova determinant: entre polla y pito, quina paraula us suggereix una mida més gran? Mireu també: nen, nin, niño... En el cas d’infant no funciona però perquè infant originàriament no vol dir nen, sinó in-fans, és a dir, que no parla. Per tant, no li podem cercar un sentit onomatopeic respecte a nen!

Serrat, de serra. La ‘s’ suggereix continuïtat. Podeu allargar-la: sssssssssssssssssssss... (de fet, la ‘l’ encara allarga més). Compareu la diferencia entre serra o serralada amb un massís (amb una ‘m’ indica una massa molt amuntegada, una mole). Però la ‘s’ també és una lletra per a la introspecció, per a poar endins, per a la reflexivitat: ser, -se, self, si, sentir, somni... O la idea de serrar, separar, seccionar,

La ‘rr’ indica moviment, intensitat, cicle, força, reiteració. Roda, ràpid, i sobretot el prefix re-. Atenció perquè en anglès avui dia també tenen la ‘r’ fent aquesta funció per influència del llatí, però en el seu cas el so que indicava aquesta sensació era la w-. Fixeu-vos amb wheel, war, wake, whirlpool...

I com que a la gent li agrada tant escurçar els noms, doncs records per a tota la fam. O per a tota la mília. O per a tota la family...

Montserrat

Esta entrada se ha improvisado a partir del nacimiento de la Montserrat, hija de Andreu y María, y hermana de Núria


Hoy hemos tenido una gran noticia, la llegada al mundo de la Montserrat. Es motivo más que suficiente para que deje estar el comentario etimológico que tenía preparado y haga otro.

Un detalle más: la llegada de un ser vivo es un momento mágico, y por eso nos cambia el estado mental. Y yo he decidido que hoy voy a cambiar de MODO Etimólogo entomólogo (que toma las palabras y las disecciona) en MODO Etimólogo psicodélico (que deja fluir las percepciones para furgar adentro del porqué de las palabras).

Montserrat, monte serrado, montaña serrada ...
Montse, montserrat serrada, mutilada por detrás. Rat, acortada por delante. Tat, acortada y con la consonante duplicada, como hacen los niños. Como en inglés: Robert - Rob – Bob

Mont. Tened en cuenta que la 'm' nos describe algo grande (monte, montaña, montón, mucho, más ...). No es ninguna casualidad. Cuando pronunciamos la 'm' (o la pe o bien) cerramos los labios y esto produce una sensación de plenitud. Las bolas, las balas, los bolos tienen una 'b' que indica plenitud redondeada; Pleno, peso, puño, peña, piña indica plenitud gràvida; la 'm' expresa cantidad, volumen.

La 'o' también indica tamaño. Para hacer esta vocal redondeamos los labios, lo que también transmite la sensación de relleno, de boca llena. La 'a' también nos comunica tamaño, en este caso porque nos hace abrir más la boca. La 'u' también nos redondea los labios, pero como es muy cerrada no sirve tanto para esta función no sirve tanto para esta función pero un poco también y más para indicar miedo.
  • gran, grande, enorme, molt, mucho, más
  • body, huge,

Comparad con las otras vocales, la 'e' y la 'i', que nos indican lo contrario, pequeñez: xic, chico, child, petit, pequeño, little, chip, mini, micro, meñique, pelele ... Y si alguien todavía no lo ve claro, la prueba determinante: entre polla y pito, ¿qué palabra os sugiere un tamaño más grande? Véase también: nen, nin, niño... En el caso de infant/enfant/infante no funciona pero porque infante originariamente no quiere decir niño, sino in-fante, es decir, que no habla. Por lo tanto, no le podemos buscar un sentido onomatopéyico respecto a niño!

Serrat, de sierra. La 's' sugiere continuidad. Puedes alargarla: sssssssssssssssssssss ... (De hecho, la 'l’ aún alarga más). Comparad la diferencia entre sierra con un macizo (con una 'm' indica una masa muy amontonada, una mole). Pero la 's' también es una letra para la introspección, para mirar adentro, para la reflexividad: ser, se, self, si, sentir, sueño ... O la idea de serrar, separar, seccionar,

La 'rr' indica movimiento, intensidad, ciclo, fuerza, reiteración. Rueda, rápido, y sobre todo el prefijo re-. Atención porque en inglés hoy en día también tienen la 'r' haciendo esta función por influencia del latín, pero en su caso el sonido que indicaba esa sensación era la w-, como en wheel, war, wake, whirlpool ...

Y com que a la gente le gusta tanto recortar los nombres, pues recuerdos para toda la fami. O para toda la milia. O para toda la family...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada