22.1.11

Etimologia recreativa per a aficionats a l'ètica i als stakeholders

Fent broma, una 'petita ètica' seria una etiqueta. Potser és per això que les firmes que alguns joves pinten a les parets, portes, metros, o seients públics, es diuen tags, o sigui etiquetes en anglès. Tag vol dir etiqueta: A strip of leather, paper, metal, or plastic attached to something or hung from a wearer's neck to identify, classify, or label: sale tags on all coats and dresses.

Si els tags o etiquetes eren per a marcar els productes, per tant tenien un sentit utilitari, els tags d'avui tenen un sentit identitari, per a afirmar que aquí sóc jo (o que per aquí he passat). Així doncs, no queden gaire lluny de les pixarades que poden fer els gossos per marcar el terreny. La diferència és que els gossos tenen una pituïtària molt desenvolupada i els humans una cultura visual de magnitud creixent.

És a dir que aquesta mena de firma, normalment feta amb esprai o retolador gruixut, és una etiqueta en el seu doble sentit, el de marca i el de petita ètica, la pròpia de la translació d'una conducta animal a l'espècie humana sovint embrutant i perjudicant els veïns i la comunitat.

Etiqueta, tanmateix, no vé d'ètica sinó del francès étiquette, del francès antic estiquier (fixar, fermar), i aquest, del neerlandès sticken, amb el mateix significat. Sembla òbviament relacionat amb l'adhesiu anglès (stick) i també sembla que pugui tenir un origen compartit amb stake / estaca. Una etiqueta seria una estaqueta que es clava per a fixar una informació, el preu, etc. De fet, la nostra estaca prové probablement d'origen gòtic: *stakka.

No es coneix que tag hi tingui relació però tampoc se'n sap del cert l'origen (Middle English tagge, dangling piece of cloth on a garment, possibly of Scandinavian origin). Sense cap altre argument que la intuïció, orientada per una semàntica compartida i per una estructura lèxica similar, em fa tota la impressió que el tag també tindria un origen comú. Si fos així, el tag estaria contingut dins la nostra etiqueta e-tag-eta.

I encara podríem anar més enllà: els stakeholders no serien només el que tenen l'interès sinó els que et posen l'etiqueta, el tag. O els que tenen l'adherència per no desempallegar-se: els stickholders. Gairebé podríem dir que les ONG que critiquen les empreses per a canviar-ne el seu comportament serien stagholders i les ONG que s'hi acosten per treure'n diners serien stickholders.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada