11.7.11

Un revòlver útil per a la llengua

Les paraules angleses que tenim en la nostra llengua ens poden ajudar a fixar el coneixement de la terminologia original anglesa, fet que en facilita l'aprenentatge i, a més, enriqueix la nostra cultura general.

Un exemple seria el mot revòlver. És un d'aquests mots que hem incorporat fa tan temps i amb la força comunicativa de les pel·lícules que ja potser ni tenim consciència del seu origen anglès.

Revòlver en anglès és revolver (rĭ-vŏl'vər): a pistol having a revolving cylinder with several cartridge chambers that may be fired in succession.

I procedeix del verb revolve (rĭ-vŏlv'), que vol dir girar en el sentit de fer revolucions, girar al voltant d'un eix o punt central.

En sentit més metafòric, voldria "centrar-se" o "girar al voltant":

  • Their troubles revolve around money
  • Els seus maldecaps se centraven / giraven al voltant dels calés.

Etimologia: Middle English revolven, to change direction, from Old French revolver, to reflect upon, from Latin revolvere, to turn over, roll back, reflect upon : re-, re- + volvere, to roll.

En català el (re)volver ens va desaparèixer, i fa un segle ens va tornar de la mà de l'anglès, però també es havia deixat rastres: tenim el voltar, que ve de volt, que era el participi de l'antic verb voldre (voltar) procedent directament del llatí vŏlvĕre (fer girar) i actualment desaparegut en benefici de girar, voltar, giravoltar...

I el nostre girar prové del grec però passant pel llatí: llatí gyrare, derivat de gyrus, i aquest, del grec gỹros (gir, cercle). Girar vol dir moure's com una roda al voltant del seu eix o també moure's circularment o espiralment al voltant d'un eix: el primer cas seria la Terra girant sobre ella mateix i el segon girant al voltant del Sol. Per descomptat, també podem deixar la direcció que seguíem i agafar-ne una altra, cosa que podem fer amb un cotxe però, per ara, no amb la Terra.

La història del revòlver: el mot està documentat en català per primer cop al 1919, marca registrada el 1835 pel seu inventor, el coronel nord-americà Samuel Colt (1814-1862). Es tracta d'una arma de foc curta, portàtil i lleugera, que permet d'ésser apuntada i disparada amb una sola mà, capaç d'engegar ininterrompudament un seguit de trets.

Per extensió, també es diu revòlver a una peça giratòria que permet d'utilitzar alternativament i optativament algun o alguns dels dispositius, les eines, etc., que suporta o que allotja.

El verb revolver castellà té un altre significat que nosaltres expressem amb regirar, remoure, o remenar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada