26.4.12

Engadgetment #Psicolabis #Etimologia


Llegeixo en un exercici d'un alumne "el engadgement con sus empleados". Un petit error, on s'ha colat una 'd' de més, possiblement influïts perquè la 'g' anglesa es pronuncia forta, de la manera com en català l'escriuríem tg o dg. Curiosament, l'error sembla oferir-nos un mot híbrid entre engage i gadget.

Em recorda aquella vegada que a una alumna li va sortir sense mala fe el mot transpariència, com un mot híbrid (per error involuntari) de transparència i apariència.

En aquest cas, podríem elucubrar si es tracta d'una innovació lèxica amb la voluntat de considerar que un gadget pot ajudar a la involucració de les persones dins l'organització.

Recordo que en Josep Lluís Cleries, avui conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, feia servir informalment una paraula inventada per a denominar aquests objectes que tècnicament es diuen gadgets: els seguissets. No sé de qui la va treure o era de collita pròpia, però ja està bé inventar mots originals i reservar per a usos més tècnics tant d'anglicisme lèxic incorporat... Quan algú se'n va d'una fira se n'endú els seguissets.

Engadget podria significar comprometre mitjançant el seguisset, com certs models de voluntariat que ara fa uns vint anys van proliferar i que tenien un nivell d'involucració molt puntual i lúdic, sobretot basat en la indumentària (el xandall) i els altres gadgets identificatius, com el pin, l'acreditació... Potser ara algunes companyies intenten crear bon clima amb mesures equivalents. De fet, abans del voluntariat d'empresa que se sol fer ara, hi va haver una època que es va posar de moda allò d'anar a disparar pintura, com una activitat d'outdoor training, el ball painting... Era una manera de fer equip i de fomentar l'eixoriviment.

Engage prové del Middle English engagen, to pledge something as security for repayment of debt, from Old French engagier : en-, in; see en-1 + gage, pledge, of Germanic origin.

No sé si pot tenir alguna relació amb ganxo (semànticament sí). Prové d'una base preromana indoeuropea, potser cèlt. *ganskio-, gankio- (branca ganxuda).

Gadget té "Origin unknown". Es tracta d'un artilugi, aparell, dispositiu, tot i que sovint quan l'hem incorporat en els usos més col·loquials ha estat més per referir-nos a alguns elements comunicatius.

File:LowercaseG.svgPer cert, parlant de gadget, engage, i engadget... la grafia de la lletra ge, no recorda efectivament un ganxo? De fet, igual que la grafia de la essa recorda una serp, o la de la vocal o la forma dels llavis en pronunciar-la, o de la ema unes muntanyes o unes mames, o la ena un nas, o la ela una ala, o la be majúscula un bis de bola, o la ics i la k uns angles, o la efa una fugida,  o la ve una vall, o totes les consonants que tenen una grafia tancada b, d, g, p, q són oclusives com unes plenituds a punt d'esclatar...

PD: afegim, segons ens fa notar el Xavier Borràs, que l'errada també podria ser causada per la interferència del mot català engatjament, del verb engatjar (de gatge): Posar en gatge; empenyorar; Lligar amb una promesa, amb una convenció. Engatjar, algú, la seva paraula en un tracte. Obligar-se per una promesa; comprometre's


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada