12.6.11

Hola, parents! Hola, marents!

Comentàvem a noves paraules algunes novetats terminològiques que podien ser d'interès per als lectors de Responsabilitat Global.

Una d'aquestes era família monoparental femenina, en comptes de la forma inadequada família monomarental. Ja vaig indicar que aquest mot podia generar polèmica entre els abanderats del llenguatge sense sexismes i que puguin veure-hi un indici en aquest cas. Ja m'ho han fet saber...

Però l'Ignasi em fa notar que aquesta disquisició no té cap sentit perquè parent lògicament no prové de pare sinó de parir. I, per tant, també és el cas de parental o parentiu. Al web del Termcat ho expliquen amb detall. Per cert que fa pocs dies que parlàvem d'una altra mala interpretació sobre el llenguatge, en referència al topònim Matamoros.

Parent (el mot llatí parens,-ntis) volia dir el pare o la mare indistintament, sobretot en plural conjuntament (parents). Però després va passar a designar els familiars (els parents actuals). Hem de fer notar, per tant, que en anglès han estat més fidels al sentit original. En anglès fan servir el mot relatives per als nostres parents.

Ara, si algú vol cercar indicis de masclisme en el llenguatge possiblement no pararíem. Fixeu-vos-hi: el verb llatí parere tenia dos significats: procurar i parir. Però alguns autors creuen que el sentit lèxic primigeni era el de procurar, i que el sentit de parir (segons la intepretació d'Ernout-Meillet) hauria estat posterior a través de la idea de «procurar un infant a l'home».

Sigui com sigui, fixeu-vos en les estranyes connexions: comprar ve de comparar (que hi està relacionat) i en anglès la compra és procurement, procurar-se les coses...

Per cert, aquesta arrel 'par' és la mateixa que està present a ovípar, vivípar... Encara algú voldrà dir-ne ovímar i vivímar! I si comparar també hi està relacionat, doncs apa: commarar. I esclar, si tenim parents, doncs marents!

parent -a: Persona que és de la mateixa família que una altra per consanguinitat o afinitat.
Etimologia: del ll. parens, -ntis 'el pare o la mare', participi pres. de parĕre 'parir, engendrar', aplicat inicialment al pare i la mare indistintament, sobretot en pl., conjuntament, passà després a designar els familiars

parent: (pâr'ənt, păr'-): One who begets, gives birth to, or nurtures and raises a child; a father or mother.
An ancestor; a progenitor. // An organism that produces or generates offspring.
Etimologia: Middle English, from Old French, from Latin parēns, parent-, from past active participle of parere, to give birth.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada