22.6.14

Endeguem poc #psicolabis #etimologia

Endegar és un verb del qual en traiem poc profit, malgrat el joc que podria donar. I més en un moment en què està de moda parlar d'emprenedoria.

Endegar recull dos sentits, molt propers però diferents en el món del repte empresarial: el qui endega pot ser qui emprèn però també qui posa ordre i redreça el rumb. Per tant, serviria tant per a una empresa existent com per a un projecte d'empresa.

Ens interessa, doncs, allò que té en comú, i que podem captar de la seva etimologia, la idea d'ensortir-se'n en un repte, de fer front a una fita.

En el nostre sistema decimal, el 10 suposa la fita. Serà una fita més si el mirem dins la sèrie, i alhora l'excel·lència si el mirem en termes absoluts, però un deu sempre és una fita. Assolir el 10, decem en llatí, seria endegar.

Així, podem percebre un cert ordre i intensitat en aquests mots:
  1. Arreglar seria sotmetre a una regla.
  2. Endreçar seria més que arreglar perquè implica posar dret, dirigir, atorgar direcció.
  3. Endegar, a més, incorporaria el sentit de marcar la fita i portar a terme, ensortir-se'n.
Mirant l'etimologia dels tres mots en gradació:
  1. Regla (norma, pauta)
  2. Dret (dirigir)
  3. Deu (10, en el sentit de fita, repte)

endegar
conjugació

[1295; de l'oc. dec 'límit', probablement del ll. td. decussis 'X, número 10', emprat per a marcar fites, amb influx de l'oc. adegar 'ajustar', del ll. adaequare 'igualar']

[®pregar ] v 1 1 tr Arranjar, endreçar, compondre. Quin desordre! Si més no, hauríem d'endegar una mica el despatx! Dóna-li tres o quatre hores, i t'endegarà un article sobre qualsevol tema.

2 pron Endega't les faldilles, que vas molt mal engiponada.

2 esp 1 tr Donar a alguna cosa una direcció adequada, un bon camí a seguir. Cal que ens esforcem a endegar l'empresa.

2 pron Em sembla que l'afer, de mica en mica, es va endegant.

3 tr impr Emprendre, engegar, iniciar, elaborar.

4 endegar-s'ho (o endegar-se-les) Trobar la manera d'aconseguir un fi, sortir d'una situació difícil, etc.

1 comentari:

  1. Pauta és un castellanisme innecessari. I arreglar és adobar en bon català

    ResponElimina